Beroepskrachten dragen een bijzondere en directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen met wie zij beroepshalve in aanraking komen. Daarom is in opdracht van de Wergroep LAAK Utrecht (samenwerkingsverband van zorg- en dienstverleners in de provincie Utrecht) het protocol kindermishandeling en een routekaart ontwikkeld. Om u te ondersteunen bij het werken met het protocol is ook een digitale routekaart ontworpen. Daarin kunt u stapsgewijs en interactief de verschillende fasen in de route doorlopen.